Kontrola validity kontaktů

 

Tato služba umožňuje zkontrolovat data, která Vám Váš potenciální zákazník poskytl při registraci / žádosti apod.

Cílem služby je Vám poskytnout validní informaci o tom, zda Vám poskytnutá data jsou pravdivá a aktuální tj. byly u tohoto zákazníka již zaznamenány.

Systém obsahuje více jak 14 000 000 kontaktů na fyzické a právnické osoby a dohledatelnost subjektů v systému se pohybuje přes 75%.

Za tuto službu se hradí pouze v případě nalezené shody. V případě, že u Vámi lustrovaného subjektu neevidujeme žádné záznamy, je Vaše lustrace zdarma - nehradíte za tento dotaz.

Proces služby

Službu můžete využívat po jednotlivě zadávaných dotazech, nebo automatických importem dat s odpovědí do Vašeho systému. Implementace je poskytována ZDARMA.

K validnímu dotazu potřebujete zadat

  • jméno a příjmení
  • rodné číslo, nebo datum narození
  • adresu
  • telefon
  • email
  • ip adresu

V případě, že nám zadáte výše uvedené informace, jsme schopni, Vám potvrdit jejich validitu popř. Vám doplnit další námi známé informace o daném respondentovi. Data nejsou povinná, ale variabilní, je nutné však podotknout, že čím komplexnější data zadáte, tím kvalitnější a komplexnější informaci získáte.

Cena produktu zde.

 

Tento kontrolní proces lze rozšířit i o kompletní lustraci v podobě výpisu z Nebankovního registru a z Centrální evidence exekucí.

Cena těchto dodatečných lustrací je odvislá od počtu realizovaných dotazů za měsíc.